Türkiye'nin petrol ve doğalgaz arayan gemisi Oruç Reis ile ilgili soru önergesi TBMM'de verildi. Önergeyi CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak verdi.

Meclise gelmesiyle gündeme oturan geminin maliyetinin 400 milyon lira olduğu hatırlatıldı. Oruç Reis 2017'de faaliyetine başlamıştı. Geminin işletilmesiyle ilgili ihale TBMM gündemine taşındı. Oruç Reis gemisinin işlevi ile ilgili önergedeki bazı sorular dikkat çekti. CHP Milletvekili Budak, enerji gibi stratejik konularda araştırma yapan bu geminin  özel sektöre devredilmesini yanlış bularak eleştirdi. Dikkat çeken konu ise sadece yerli değil yabancı firmalara da ihalenin açık olmasıydı. Durumun günümüzde yaşanan güvensizlik ortamında kaygı verici olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada yer alan ifadelerin bazıları şöyle:

“Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) 13 Mayıs Pazartesi günü Resmi Gazete’de yayımlanan ilan ile üç boyutlu sismik araştırma kabiliyetine sahip Oruç Reis Araştırma Gemisi’ni 730 gün süre ile işletilmesi işini ihaleye çıkardı.

Oruç Reis Araştırma Gemisi, Türkiye’nin 'kıta sahanlığı' gibi uluslararası alandaki en önemli tezlerinden birisini oluşturan konuda araştırma yapabiliyor. Hal böyle iken ülke bekası için bu kadar öneme sahip olan Oruç Reis Araştırma Gemisi’nin işletilme işi neden özel sektöre ihale edilmek istenmektedir? Ayrıca Resmi Gazete’deki duyuruda ‘ihale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır’ denilerek yabancı firmaların da ihaleye girmesine izin verilmesi ulusal güvenlik açısından kaygı vericidir. 

Budak'ın, önergede yer verdiği sorular şu şekilde;

“Oruç Reis Araştırma Gemisinin işletilmesi hâlihazırda nasıl yürütülmektedir? Ulusal güvenlik açısından son derece stratejik öneme sahip Oruç Reis Araştırma Gemisi’nin işletilmesi neden özel sektöre devredilmek istenmektedir? Söz konusu ihalenin gerekçesi nedir? MTA Genel Müdürlüğünde Oruç Reis Araştırma Gemisi’nin işletme faaliyetlerini sürdürebilecek nitelikte personel ve donanım bulunmamakta mıdır? Resmi Gazete’de yayımlanan duyuruda ‘ihale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır’ ifadesi yer almaktadır. Son derece stratejik öneme sahip olan araştırma gemisinin işletilmesi işine yabancı firmaların girmesine olanak sağlanmasının gerekçesi nedir?  Araştırmaların önemi dikkate alındığında bulguların gizliliği nasıl sağlanacaktır? Söz konusu duyurunun 4.2.1 numaralı maddesinde ‘ihaleye katılacak firmalarda ekonomik ve mali herhangi bir kriter aranmayacağı’ ifadesi yer almaktadır. Bu kadar önemli bir kamu işinin mali yeterliliği bulunmayan bir firmaya verilme olasılığına kapı aralanmasının sebebi nedir? İhalenin 4734 ve 4735 sayılı kamu sözleşme ihaleleri kanunlarından muaf tutulmasındaki kamu yararı nedir?”

demokrasigazetesi.com