Chubb Türkiye Ülke Başkanı Emre Buğday, Türkiye'de Chubb'ın ofis açmasının 10. yılı dolayısıyla gerçekleşen basın toplantısında sigorta sektörüne ve şirketine yönelik açıklamalar yaptı.

Emre buğday, Türkiye'deki sigorta sektörünün uzun yıllardır hızlı bir şekilde büyüdüğünü ve sektörde ana üretim temasını çoğunlukla trafik ve sağlık sigortaları olduğunu belirti. Emre buğday, Avrupa Birliği ülkelerine göre Türkiye'de sigortalanma seviyesinin daha düşük olduğunu ve bu bilincin Türkiye'de hala istenilen seviyeye ulaşmadığını belirtti. ''Bunun sebebinin ise kültürel ve bir yandan da kadercilik anlayışının var olmasıdır '' diyerek belirtti.

Emre buğday, Türkiye'deki sigorta sektörünün hızla geliştiğini ve yeni değişikliklerin olduğunu ve 2009 yılından itibaren yabancı yatırımcıların Türkiye'ye ilgisinin attığını belirtti.  Belli başlı bazı sigorta şirketlerinin Türkiye'deki şirketlerinde ürünlerini çeşitlendirdiğini ifade etti. Emre buğday, bunun yeterli olmadığını bazen politik ve ekonomik  anlamda inişler çıkışlar olduğunu fakat Türkiye'nin yine de ilgi odağı olmaya devam ettiğini söyledi. Yabancı yatırımcıların yatırım odaklarının değişebilir olduğunu fakat Türkiye'nin yine aynı seviyede devam ettiğini ve yabancı yatırımcıların Türkiye'ye hala gelmeye devam ettiğini söyledi.